مطالب سایت

فاراک

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست

به روز رسانی نفت

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست   نفت حرکتی تقریبا مثل ریزش طلا داره ولی اهداف پایین تری دارد  قبلا هم گفتم تا اون کانال شکسته نشه اهداف بالاتر...

سدور

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست

چافست

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست   اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت

بجهرم

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست

تبرک

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست

کگل(معدنی و صنعتی گل گهر)

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست این هم یکی از سهم های متعادل در سود و در ریزش های بازار و کم ریسک و اینکه میشه به دید...

فملی(ملی صنایع مس ایران)

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست   سهم از نظر بنیادی و هم تکنیکال سهم مناسبی هست و کم ریسک قبلا تحلیل اون قبل از افزایش سزمایه فک...

خگستر

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست

تحلیل تکنیکال کتوکا

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست سبز اهداف کوتاه مدت میان مدت  و بلندمدت