مطالب سایت

تحلیل نماد سکرد(سیمان کردستان)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزش دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست نماد سکرد از نظر زمان تایم روزانه  تقریبا تکمیل شده و از نظر قیمتی به کف 10 هفته قبل  و کف کانال رسیده...

به روز رسانی نماد ثفارس تاریخ ۹۹/۰۵/۱۸

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید وفروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرین   نماد ثفارس از نظر تکنیکال در حال تکمیل الگوی کلاسیک هست انتظار هست ان شاالله بعد...

نماد سپاها(سیمان سپاهان)

سلب مسولیت تحلیل فوق صرفا جنیه اموزشی داشته و هیچ پیشنهادی مینی بر خرید و فروش نیست نماد سپاها یا سیمان سپاهان با شکست مقاومت دوباره به سطح برگشته و مقاومت تبدیل به حمایت شده از نظر زمانی هم تقریبا...

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم) –

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی داشته و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست صندوف درایکم  شامل سه بانک و 2 بیمه اگه به عکس ها دقت کنید nav  (ارزش خالص دارائی ها)  291000 و قیمت روز...

تحلیل نماد ثفارس

سلب مسولیت تحلیل فوق صرفا جنیه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست نمادد ثفارس از نظر تکنیکال در حال تکمیل الگوی کلاسیک هست انتظار هست ان شاالله بعد از شکست الگو تا هدف مشخص شده...

الگوی تیک صعودی و نزولی (بورس ایران)

توضیحاتی پیرامون الگوی تیک -   الگوی تیک برای بورس ایران بیشتر کاربرد دارد مد نظر داشته باشین که این الگو حتما باید نسبت خریدار به فروشنده  حجم نقدینگی    قیمت اخرین معامله به قیمت پایانی و همچنین چارت از نظر...

تحلیل نماد خپارس(پارس خودرو)

سلب مسولیت تحلیل فوق صرفا جنیه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست نماد خپارس از نظر تکنیکال قیمتی در حال تکمیل موج اصلاحی هست که از منظر الیوت قابل بررسی هست و از نظر تحلیل...

تحلیل نماد سمتاز(سیمان ممتاز کرمان)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مینی بر خرید و فروش نیست سمتاز از نظر تکنیکال الگوی کلاسیک تشکیل داده  که ان شاالله  در صورت شکست باکس ابی رنگ اهداف دو برابری دارد البته در...

تحلیل نماد قشرین

  سلب مسولیت  این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست نماد قشرین  فند شیرین خراسان  از نظر تکنیکال برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت متاسب هست و اهدا ف خوبی...

تحلیل سدور(سیمان درود)

  سلب مسولیت  این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مینی بر خرید و فروش نیست تحلیل نماد سدور از نظر تگکنیکال به حمایت قبلی خودش نزدیک شده و از همه مهمتر از نظر زمان تقریبا ظرف زمانی...