مطالب سایت

تحلیل سدور(سیمان دورود)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست اگه اون محدوده آبی شکسته یشه روند... مشاهده بیشتر»

به روز رسانی تحلیل نفت

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست فک کنم دیماه 99 بود که... مشاهده بیشتر»

نکته

تقریبا 95 درصد تحلیل های این سایت میان مدت و بلندمدت هست یعنی بازه 6 ماه به بالا    در ضمن این تحلیل ها فلقط... مشاهده بیشتر»

تحلیل فملی

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست مشاهده بیشتر»

تحلیل برکت

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست مشاهده بیشتر»

تحلیل انس( طلای جهانی)

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست سه سناریو برای طلای جهانی هست... مشاهده بیشتر»

به روز رسانی بیت کوین Bitcoin / U.S. Dollar

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست   بیت جای حساسی هست خیلی احتیاط... مشاهده بیشتر»

خگستر

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست خگستر نوع کندل ها نشان از... مشاهده بیشتر»

یه روز رسانی شاخص کل

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست برخلاف همه که انتظار شاخص 900... مشاهده بیشتر»

سمتاز(سیمان ممتاز کرمان)

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست   سمتاز هدف کوتاه مدت گذاشتم ... مشاهده بیشتر»