مطالب سایت

تحلیل طلای جهانی xauusd

سلب مسولیت  این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرید طلا... مشاهده بیشتر»

خگستر

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزش دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرین... مشاهده بیشتر»

سشمال(سیمان شمال)

سلب مسولیت   این تحلیل صرفا جنله امورشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنبی بر خرید و فروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرین اون... مشاهده بیشتر»

فبیرا(بسته بندی ایران)

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید وفروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرین خوتون... مشاهده بیشتر»

تحلیل سخزر(سیمان خزر)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید وفروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرین سیمان خزراز... مشاهده بیشتر»

به روز رسانی تحلیل شاخص کل

  سلب مسولیت تحلیل  فوف فقط جنبه اموزشی دارد به روز رسانی تحلیل شاخص کل 1399/05/27 شاخص کل به احتمال زیاد فاز اصلاح به... مشاهده بیشتر»

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان (ثاخت)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید وفروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرین   ساختار... مشاهده بیشتر»

تحلیل سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید وفروش نیست این نماد از نظر تکنیکال در جای مناسبی... مشاهده بیشتر»

تحلیل شاخص کل

  سلب مسولیت این تحلیل فقط جنبه اموزشی دارد تحلیل شاخص کل از زوایای مختلف 5 سناریو برای شاخص کل به نظرم هست به... مشاهده بیشتر»

تحلیل نماد فملی(ملی صنایع مس ایران)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست نماد فملی احتمالا هنوز باید از نظر... مشاهده بیشتر»