بورس

خگستر

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزش دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرین خگستر از نظر تکنیکال به  نظرم چون بحث زمانی تکمیل نیست احتمالا این هفته منفی بشه...

سشمال(سیمان شمال)

سلب مسولیت   این تحلیل صرفا جنله امورشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنبی بر خرید و فروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرین اون شرکتی که داره سهمش اضاف میکنه  شرکت سیدکو هست که تخصصش سرمایه گذاری در صنعت سیمان...

فبیرا(بسته بندی ایران)

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید وفروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرین خوتون ببنید اون دوتا فلش سبز اون دوتا شرکت دارن اضاف میکنن حجم هم که مشکوک هست...

تحلیل سخزر(سیمان خزر)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید وفروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرین سیمان خزراز نظر تکنیکال یا از همین جا برمیگرده به طرف اهداف یا قیمت پایین خط ابی از...

به روز رسانی تحلیل شاخص کل

  سلب مسولیت تحلیل  فوف فقط جنبه اموزشی دارد به روز رسانی تحلیل شاخص کل 1399/05/27 شاخص کل به احتمال زیاد فاز اصلاح به خودش گرفته و  موج c  اصلاحی شروع کرده مگه اینکه امروز اخز وقت بازار باز مثل...

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان (ثاخت)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید وفروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرین   ساختار الیوت نماد ثاخت نشون میده که این سهم یکی از سهم های ارزان بازار هست که...

تحلیل سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید وفروش نیست این نماد از نظر تکنیکال در جای مناسبی قرار دارد از نظر زمان نیاز به 2 تا 3 روز دارد که تکمیل بشه البته...

تحلیل شاخص کل

  سلب مسولیت این تحلیل فقط جنبه اموزشی دارد تحلیل شاخص کل از زوایای مختلف 5 سناریو برای شاخص کل به نظرم هست به شخصه سناریو اول و دوم

تحلیل نماد فملی(ملی صنایع مس ایران)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست نماد فملی احتمالا هنوز باید از نظر قیمت به سطح پایین برسد از نظر زمان و قیمت تایم روزانه 2 روز دیگه احتمالا...

تحلیل نماد سکرد(سیمان کردستان)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزش دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست نماد سکرد از نظر زمان تایم روزانه  تقریبا تکمیل شده و از نظر قیمتی به کف 10 هفته قبل  و کف کانال رسیده...