ماه: دی ۱۴۰۰

به روز رسانی بیت کوین Bitcoin / U.S. Dollar

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست   قبلا تحلیل شد که بیت کوین مناسب خرید نبست به دلیل واگرایی و ریزش کرد هنوز هم مناسب خرید نیست به قیمت...