ماه: آذر ۱۴۰۰

شاخص کل

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست   سلام شاخص یکی از بهترین الگوها رو تکمیل میکنه از زوایا ی مختلف تایم ماهانه و هفتگی  بررسی شده ان شاالله...

فلوله

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست   اهداف میان مدت و بلند مدت مشخص شده    و رنگ قرمز  حدد ضرر هست

سبزوا

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست   اهداف فلش های  سبز رنگ خط قرمز حد ضرر خط آبی مقاومت مهم که اگه شکسته بشه راه هموار میشه برا اهداف...