ماه: مهر ۱۴۰۰

تحلیل سدور(سیمان دورود)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست اگه اون محدوده آبی شکسته یشه روند نزولی تایید میشه و  سناریو صعود به تعویق می افته   البته شاخص سیمان هم تو کف...

به روز رسانی تحلیل نفت

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست فک کنم دیماه 99 بود که اهداف نقت به روز رسانی کردم اون موقع نفت 45 دلار بود  و صحبت از نفت...