ماه: اردیبهشت ۱۴۰۰

وبصادر

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست وبصادر به صورت کوتاه مدت و بلندمدت میشه صبر کرد بیاد اون نقطه پایین تر 150 تو.مان یا اینکه همینجا یک پله خرید...

به روز رسانی بیت کوین

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست