ماه: مهر ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال خمحرکه(نیرو محرکه)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست

خساپا

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست فقط این نکته در نظر داشته باشید خساپا رو میشه لیدر بازار از نظر زمان در نظر گرفت

تحلیل ختوقا(قطعات اتومبیل ایران)

  سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست و با تحلیل خودتون تصمیم بگیرین ختوقا از نظر تکنیکال جای مناسبی هست از اونجا که در حال حاضر خودرو ساری ها(...