ماه: آذر ۱۳۹۹

تحلیل نفت جهانی

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست نفت جهانی هدف 54 دلار و 63 دلار و شاید 80 و 100 دلار د رپیش دارد فعلا 54 و 63 ان شاالله...

تحلیل شاخص کل

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست شاخص کل زمان های مهم  با خط چین مشخص شده تاریخ هم پایین چارت مشخص هست ان شاالله به شاخص 4500 و 7...

تحلیل تکنیکال شستا

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست از نظر قیمت واکنش یه 61.8  و اگه این سطح از بین بره ال 2200 احتمال ریزش داره   و از نظر زمان...

تحلیل تکنیکال شسپا(نفت سپاهان)

سلب مسولیت این تحلیل صرفا جنیه آموزشی دارد و هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید و فروش نیست  نفت سپاهان از نظر تکنیکال ان شاالله موج 3 رو شروع کرده  تاییدیه شروع موج 3 برای اطمینان بیشتر شکست کانال هست و...